Thẻ: sắt

  • Lắp dựng kết cấu thép trên đà giáo

    I/ Lắp dựng kết cấu thép Đà giáo để lắp đựng kết cấu thép phải chế tạo đúng theo bản vẽ thiết kế và bảo đảm các yêu cầu về cấu tạo, yêu cầu về độ lún v.v… như đã nêu ở phần công trình phụ tạm phục vụ thi công. Cao độ đỉnh đà giáo để lắp dựng kết cấu thép phải bảo đảm sao cho có thể đặt được ở dưới biên dưới dàn hoặc đáy dầm các chồng nề có bề cao ít nhất 80 cm. Tại vị trí các nút dàn hoặc đầu các đoạn dầm …

  • Vật liệu thép

    Khái niệm Vật liệu thép Thép là vậ t liệu điển hình thuộc nhóm vật liệu kim loại, được sử dụ ng nhiều trong các công trình cầu, đường sắt và công trình xây dựng. Chúng có ưu điểm là cường độ chịu lực cao, nhưng dễ bị tác dụng ăn mòn của môi trường. Thép là hợp kim sắt – các bon, hàm lượng các bon < 2%. Theo hàm lượng các bon chia ra: – Thép các bon cao                      : hàm lượng các bon 0,6 – 2%. Khi t ăng hàm lượng các bon, tính chất của thép cũng …

  • Sắt từ ? Các tính chất đặc trưng của chất sắt từ

    Sắt từ là các chất có từ tính mạnh, hay khả năng hưởng ứng mạnh dưới tác dụng của từ trường ngoài, mà tiêu biểu là sắt (Fe), và tên gọi “sắt từ” được đặt cho nhóm các chất có tính chất từ giống với sắt. Các chất sắt từ có hành vi gần giống với các chất thuận từ ở đặc điểm hưởng ứng thuận theo từ trường ngoài. Tính sắt từ dùng để chỉ thuộc tính (từ tính mạnh) của các chất sắt từ. Chất sắt từ là một trong những vật liệu được sử dụng sớm nhất …