Thẻ: lao cầu thép

  • Lao cầu thép

    Kết cấu nhịp được lắp ráp trên bãi, trên đường đầu cầu hay trên đà giáo rồi lao dọc, lao ngang hoặc cho nồi ra vị trí. Lao cầu thép 1/ LAO DỌC KẾT CẤU NHỊP THÉP Phải làm trụ tạm , mũi dẫn, hay nối liên tục các dầm, dàn như trong thiết kế thi công, ở đó phải kiểm tra ổn định, độ võng và ứng suất trong các bộ phận kết cấu. Cần phải kiểm tra các thiết bị cho công tác lao kéo như tời, múp, cáp, hố thế, con lăn và việc bố trí chúng để …