Thẻ: giá sắp

  • Giá thép dự báo tiếp tục ở mức cao trong đầu năm 2018

    Chính sách cắt giảm sản lượng vào mùa Đông của Trung Quốc sẽ giúp giá thép tiếp tục ở mức cao trong khoảng đầu năm. Theo Báo cáo Triển vọng ngành năm 2018 do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) vừa phát hành, giá nguyên liệu đầu vào nhìn chung sẽ ổn định hơn. Dự kiến nhu cầu thép của Trung Quốc ở 2 lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng vầ bất động sản sẽ ít tích cực hơn tuy nhiên với việc Trung Quốc tiến hành cắt giảm …